Kysymyksiä ja vastauksia ADASista

Onko ADAS dokumenttienhallintajärjestelmä?

Ei, ADAS ei ole dokumenttien hallintajärjestelmä, sillä se ei tallenna dokumentteja vaan luo niitä. ADASin ydin on palvelu, joka tuottaa asiakirjoja sovelluksista tehtyjen palvelupyyntöjen ja palveluun tallennettujen mallien perusteella.

Liittyykö ADAS johonkin dokumenttienhallintajärjestelmään?

Ei liity, mutta luodut asiakirjat tallennetaan usein johonkin dokumenttienhallintajärjestelmään. Tallennus kuten muukin jatkokäsittely tapahtuu sovelluksesta käsin.

Voiko ADAS’illa ohjata asiakirjojen jatkokäsittelyä?

ADAS mahdollistaa jatkokäsittelyn ohjauksen asiakirjoihin liitettävien metatietojen avulla. Metatiedoilla voidaan esimerkiksi ohjata asiakirjan arkistointia ja allekirjoittamista tai niillä voidaan määritellä asiakirjan liitteet.

Miten ADAS:in käyttöönotto tapahtuu?

ADAS:in voi ottaa käyttöön joko pilvipalveluna tai omalle palvelimelle asennettuna. Lisäksi sovellusohjelmistot tulee päivittää käyttämään ADAS:in palvelurajapintaa ja asiakirjamallit tulee määritellä ADAS Editorilla.

Mitä sovellusohjelmilta vaaditaan ADAS-palvelun käyttöön?

Sovellusohjelman tehtävänä on muodostaa asiakirjan luontipyyntö. Tyypillisesti sovelluskoodi yksinkertaistuu huomattavasti perinteisiin tekniikoihin verrattuna, mikäli ohjelmointiympäristöstä löytyy tuki SOAP tai REST-tekniikalle.

Kuinka iso työ on konvertoida vanhat asiakirjamallit ADAS-muotoon?

Yksinkertaisen asiakirjamallin luonti on hyvin helppoa, mutta rakenteisten ja paljon asiakirjakohtaisia tietoja sisältävien asiakirjojen mallinnus on työläämpää. Työtä helpottaa, jos asiakirjamalli on saatavilla Microsoft Word tai Excel-muodossa.

Tukeeko ADAS makrojen käyttöä?

Ei, ADAS ei tue vanhoja Office-makrokieliä. Käytännössä aiemmin makroilla tehty asiakirjan luontilogiikka on yleensä korvattavissa ADAS:in rakenteisilla asiakirjamalleilla. Makro-ohjelmiin mahdollisesti sisältyvät käyttäjädialogit on kuitenkin aina toteutettava sovelluspäässä.

Kuinka kauan asiakirjan generointi kestää?

Asiakirjan luonti ADAS-palvelussa kestää tyypillisesti 1-3 sekuntia. Lisäksi aikaa kuluu jonkin verran kommunikointiin.

Voiko asiakirjoissa olla kuvia ja muita muotoiluja?

Asiakirjamalleissa voi olla periaatteessa mitä tahansa Wordin tukemia muotoiluja (kuvia, taulukoita, sivunumerointi, dynaamisia kenttiä, ylä- ja alatunnisteet, jne.). Kuvia voi lisäksi välittää parametritietona asiakirjaan, samoin kuin esimerkiksi viivakoodeja. Muotoilut siirtyvät sellaisenaan PDF-muotoon ja soveltuvin osin MHT-muotoon.

Miten Excel-asiakirjamallit käytännössä toimivat?

Excel-asiakirjamalleihin on merkattu data-alueita, joihin asiakirjan generointivaiheessa siirretään pyynnön mukana tuleva tapauskohtainen data. Excel-asiakirjamalli voi sisältää datan perusteella automaattisesti päivittyviä grafiikoita, pivotointeja jne. Word-malleista poiketen PDF-renderointi ei kuitenkaan ole toistaiseksi vielä tuettu Excel-asiakirjamalleille.