Video: Introduction to ADAS (ADAS-ohjelmiston esittely englanniksi)

Tietoa ADAS-ohjelmistosta

Aiddo Document Assembly Server (ADAS) on palveluarkkitehtuuriin perustuva asiakirjojen tuottamiseen ja asiakirjamallien hallintaan tarkoitettu ohjelmistokokonaisuus. ADAS-ohjelmiston kehitys on lähtenyt tarpeesta löytää uusi kestävä ratkaisu asiakirjojen tuotantoon.

Käyttäjille

Sujuvat selainkäyttöliittymät

ADAS-ohjelmiston mukana toimitettavat käyttöliittymät on tarkoitettu sisällöntuottajille sekä sovelluskehittäjille. Ne on toteutettu helppokäyttöisinä selainsovelluksina.
ADAS Editor –käyttöliittymä on tarkoitettu asiakirjamallien luontiin, muokkaukseen ja testaukseen.
ADAS Manager –käyttöliittymällä hallinnoidaan ADAS–palvelun asetuksia ja käyttöoikeuksia.
ADAS–ohjelmisto ei sisällä loppukäyttäjille tarkoitettuja sovelluksia. Aiddo kuitenkin tarjoaa loppukäyttäjille tarkoitetut sovellukset ADSA Template Library ja ADAS Template Library for Office365, minkä lisäksi ADAS–palveluun on helppo integroida joko olemassa olevia tai uusia sovelluksia.

Tukee kaikkia tärkeimpiä tiedostomuotoja

ADAS–palvelulla voidaan tuottaa useimpia käytännössä tarvittavia asiakirjamuotoja. Tällä hetkellä tuettuja muotoja ovat:

 • PDF - arkistointikelpoinen Pdf/A
 • DOCX - Microsoft Word
 • XLSX - Microsoft Excel
 • MHT - MIME–koodattu web-sivu

Eroon makroista ja vanhoista tiedostomuodoista

Rakenteisten asiakirjamallien ansiosta ADAS–palvelulla voidaan korvata vanhat makropohjaiset ratkaisut. ADAS onkin alun perin kehitetty ratkaisuksi tilanteeseen, jossa vanha makropohjainen asiakirjojen tuottamistekniikka oli tullut elinkaarensa päähän. ADAS tarjoaa suhteellisen helpon migraatiotien työasemapohjaisista makrototeutuksista palvelukeskeiseen asiakirjatuotantoon.

Sisällöntuottajille

Mallien muokkaus helposti Wordilla tai Excelillä

Asiakirjaresurssien ulkoasun muokkaus tapahtuu tutuilla Microsoft Office –työkaluilla, Wordilla tai Excelillä, standardinmukaisessa OpenXML-formaatissa. Näin ollen olemassa olevien asiakirjojen konversio ADASiin on helppoa eikä ulkoasun ja tekstisisällön muokkaus vaadi ohjelmointiosaamista. Asiakirjan muuttuvien tietojen merkkaus tapahtuu myös helposti Office–työkalujen standardiominaisuuksia hyödyntäen.

Tehokkaat työkalut asiakirjamallien testaukseen

Varsinaisten asiakirjamallien hallinta tapahtuu ADAS Editor –käyttöliittymässä. Uuden asiakirjamallin ja sen testidatan luonti voidaan tehdä opastetusti ”velhon” avulla. ADAS Editor sisältää myös helppokäyttöiset näkymät kieliresurssien, rakenteen ja metadatan määrittelyyn, sekä koko asiakirjamallikokonaisuuden testaukseen.

Keskittäminen tuo ketteryyttä hallintaan

Asiakirjamallit sijaitsevat keskitetyssä tietokannassa ja asiakirjat luodaan dynaamisesti palvelupyyntöjen perusteella. Niin pienet kuin isotkin sisältömuutokset voidaan tehdä nopeasti, joustavasti ja kustannustehokkaasti ilman ohjelmistopäivityksiin liittyviä riskejä ja kustannuksia. Keskitys myös takaa sen, että kaikki sisältömuutokset tulevat voimaan kaikissa sovelluksissa ja kanavissa samanaikaisesti.

Rakenteisilla asiakirjamalleilla monimuotoisia asiakirjoja

ADASissa asiakirjamalli voi koostua ehdollisista ja toistuvista osista, jotka voivat olla yleiskäyttöisiä. Asiakirjojen ulkoasu ja staattinen sisältö määritellään täysin palvelinpäässä. Vastaavasti asiakirjan dynaaminen sisältö tulee palvelukutsun mukana sovelluksista ja lomitetaan automaattisesti asiakirjojen merkkauskohtiin.

Kehittäjille

Nykyaikainen palvelukeskeinen arkkitehtuuri

ADAS noudattaa nykyaikaista palvelukeskeistä arkkitehtuuria. Samoja palveluja ja asiakirjamalleja on mahdollista hyödyntää rinnakkaisista käyttöliittymistä, esimerkiksi asiakkaille tarkoitetusta internetsivustosta ja toimiston operatiivisesta järjestelmästä. Teknisesti arkkitehtuuri on selkeä ja sen ennustettavissa oleva elinkaari on pitkä.

Tutut standardit helpottavat oppimista

ADASin ohjelmointirajapinnat ja asiakirjamallien määrittely perustuvat puhtaasti standardeihin: SOAP, REST, XML, XML Schema sekä XPath. Yleisesti käytetyt standardit nopeuttavat oppimista ja mahdollistavat tuttujen standardityökalujen käytön.

Selkeä vastuunjako tuo tehokkuutta

ADASissa asiakirjasisältöjen hallinta on erotettu kokonaan ohjelmien koodaamisesta välissä olevan palvelurajapinnan avulla. Sovelluskehittäjien ja sisältöasiantuntijoiden työn- ja vastuunjako on näin hyvin selkeä. Itsenäinen testaus on myös mahdollista molemmilla puolilla standardityökaluja käyttäen, mikä helpottaa projektin ohjausta, aikataulutusta ja resursointia.

Asiakirjaprosessien ohjaus metatiedoilla

Asiakirjamalleihin voidaan määritellä metatietoja, jotka ADAS-palvelu periyttää jokaisen tuotetun asiakirjan ominaisuuksiksi. Näiden lisäksi asiakirjaan voidaan liittää asiakassovelluksen välittämiä tietoja. Metatiedoilla voidaan esimerkiksi määritellä asiakirjan arkistointivaiheessa käytettävät arkistointitiedot, jolloin käyttäjän ei tarvitse syöttää niitä.

Käyttö pilvipalveluna tai on-premises–asennuksena

Helpoimmin ADASin käyttöönotto onnistuu Azure-pilvipalvelusta. ADAS–palvelin on myös asennettavissa asiakkaan omille Windows–palvelimille. Helpoimmin ADASin käyttöönotto onnistuu Azure-pilvipalvelustamme. ADAS–palvelukokonaisuus on myös asennettavissa asiakkaan omille Windows-palvelimille. Palvelu on helposti skaalattavissa sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti.

Ympäristövaatimukset on-premises–asennuksissa:

 • Windows Server-käyttöjärjestelmä, versio 2008 tai uudempi
 • .NET Framework 4.5
 • SQL Server–tietokanta, versio 2008 tai uudempi

Tärkeimmät edut lyhyesti

ADAS tuo monia konkreettisia hyötyjä asiakirjaprosessien hallintaan:

 • Asiakasdokumenttien laatu paranee
 • Sisältö- ja ulkoasumuutosten läpivienti nopeutuu ja tehostuu
 • Epäkuranttien asiakirjojen käytön riski pienenee
 • Isonkin asiakirjamassan sisällönhallinta voidaan keskittää
 • Asiakirjoihin tulostuvat yhteystiedot ovat aina ajan tasalla
 • Sovellusten kehittäminen tehostuu
 • Asiakirjojen jatkokäsittelyä voidaan automatisoida