Lue lisää ADASista

Laatua ja tehokkuutta

Aiddo Document Assembly Server (ADAS) on keskitetty asiakirjojen luontiin ja asiakirjamallien hallintaan tarkoitettu palvelu. ADAS tarjoaa uuden palvelukeskeisen tavan organisaation asiakirjojen tuottamiseen.

Tuki eri tiedostomuodoille

Tuetut asiakirjamuodot

ADAS tukee kaikkia tärkeimpiä asiakirjamuotoja: Microsoft Office Word ja Excel, Pdf. Asiakirjamallien muokkaus tapahtuu tuttuja MS Office -työkaluja käyttäen.

Rakenteiset asiakirjamallit

Asiakirjamallit ja osat

Asiakirjamallit voivat koostua ehdollisista ja toistuvista osista. Näin niillä voidaan toteuttaa monimuotoisimmatkin asiakirjat. Yleisiä osia voidaan käyttää useissa asiakirjamalleissa.

Käyttäjät - tarvitsevat asiakirjoja

ADAS käyttäjille

Asiakas: Organisaation asiakkaalle ADAS mahdollistaa selväkielisemmät ja laadukkaammat asiakirjat. Asiakkaalle tuotettavat tarjoukset, sopimukset ja muut asiakirjat voidaan räätälöidä sisältämään vain tapauskohtaisesti olennaiset osat.
Toimihenkilö: ADAS’in avulla asiakirjaprosesseista saadaan työntekijöiden kannalta entistä sujuvampia ja joustavampia asiakirjojen laadusta tinkimättä. Aiemmin manuaaliset vaiheet voidaan automatisoida monipuolisten asiakirjamallien sekä niihin liitettävien ohjaustietojen avulla.Sisällöntuottajat - hallitsevat asiakirjamallien sisällön

ADAS sisällöntuottajille

Laadunhallinta: Perinteisiä asiakirjapohjia ja -makroja käytettäessä sisältömuutosten käyttöönotto on hidasta eikä organisaatiossa tuotettavien asiakirjojen ajantasaisuudesta ja laadusta ole aina varmuutta. ADAS-ratkaisussa asiakirjat tuotetaan aina dynaamisesti ajantasaisten asiakirjamallien pohjalta, mikä helpottaa merkittävästi tuotettavien asiakirjojen laadunhallintaa ja pienentää asiakirjojen epäkuranttiuden riskiä.
Markkinointi: ADAS’in dynaamiset asiakirjamallit ja yhteiskäyttöosat mahdollistavat tehokkaan brändinhallinnan. Asiakirjojen tyyliä, logoja ja ulkoasua voidaan päivittää keskitetysti eri kanavien ohjelmistoihin koskematta.

Sovelluskehittäjät - vastaavat ohjelmistojen kehittämisestä

ADAS sovelluskehittäjille

Sovelluskehitys: ADAS palvelurajapinta on yksinkertainen ja perustuu yleisesti käytettyihin SOAP- ja REST-tekniikoihin. Sovelluskehittäjille nämä standarditekniikat, kuten myös niitä tukevat työkalut, ovat helppoja oppia – elleivät jo ennestään tuttuja.
Projektinhallinta: Asiakirjojen generointi ADASissa tapahtuu yhdistämällä sovelluksen standardimuodossa lähettämät asiakirjatiedot palvelussa määriteltyyn asiakirjamalliin. Rajapinta sovelluskehittäjien ja sisältöasiantuntijoiden välillä on selkeä, mikä helpottaa projektien aikataulutusta, resursointia ja vastuunjakoa.
Käyttöpalvelut: ADAS tuottaa asiakirjat aina dynaamisesti tietokannassa tallennettujen asiakirjamallien pohjalta. Mallien muutokset voidaan tehdä sisältöasiantuntijoiden toimesta jatkuvana palveluna ilman ohjelmistoasennuksia ja käyttökatkoja.

Ota yhteyttä